នៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ហាក់មានការធូរស្រាលជាងរាល់ដងដោយតួលេខអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទសបានថយចុះមកនៅត្រឹម ៣៨៨នាក់ខណៈដែលអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន៤៨នាក់។

រកឃើញអ្នកឆ្លងតិចជាងម្សិលមិញ
Share.