ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ឧសភា នេះថា កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៥០៦នាក់ទៀត និងអ្នកជាសះស្បើយ ១៧៩នាក់ និងស្លាប់ ០៦ នាក់។

របាយការណ៍បានលម្អិតទៀតថា៖

  • ករណីឆ្លងសហគមន៍ 495 នាក់
  • អ្នកដំណើរពីបរទេស 11 នាក់

** គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

  • អ្នកឆ្លងសរុប= 19743 នាក់
  • អ្នកជាសះស្បើយ= 7820 នាក់
  • អ្នកស្លាប់= 126 នាក់
Share.