គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានមនុស្ស១៩៦នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៩៩នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៥០២ នាក់ជាសះស្បើយ។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះដែរ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៨,២៣៧នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន២០,៩០០នាក់ ៕

Share.