តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅថ្ងៃនេះបានកើនឡើងរហូតដល់៨៨៦នាក់ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើឡើងវិញចំនួន៧៨១នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរមានមនុស្សចំនួន៦នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិត។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងសរុប= ៣៣,0៧៥ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយចំនួន២៥,៥៤៤ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ២៤២នាក់៕

Share.