ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៩៤៥នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ ឡើងវិញខណៈដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៥៨៩នាក់បន្ថែមទៀត។

ក្រសួងបានជូនដំណឹងដែរថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៣នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១ នេះ។

May be an image of text
Share.