សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​​ពី​ការ​ផុត​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​​ក្រុមហ៊ុន​ FBT ក្នុង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈ​កីឡា នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២៧​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ តែ​​សហព័ន្ធ​បាន​សិក្សា​​បង្កើត​យីហោ​ថ្មី​ខ្លួន​ឯង ជំនួស​វិញ។

Telegram-Troryorng
Share.