បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំ  ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបើកបរ    រថយន្តដឹកទំនិញ និងបញ្ញើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩នាពេលកន្លងមកនោះ ពេលនេះលទ្ធផលតេស្តរហ័សនៅខេត្តប៉ៃលិនបង្ហាញថា មិនមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ទាំង៨៨នាក់។

តាមប្រភពពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលនេះត្រូវបានពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង៕

Share.