យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៣៥៨នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈដែលអ្នកសះជាឡើងវិញមានចំនួន៣៤៨នាក់ នៅថ្ងៃនេះ។

ក្នុងនោះដែរ មានមនុស្ស៥នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ២១,៤៩៩នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៩,៨៦៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១៤៧នាក់៕

May be an image of text
Share.