រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកង និងខណ្ឌសែនសុខ។

ពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនេះអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩តាមការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ពីថ្ងៃទី០១ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនាខាងមុខនៅតាមទីតាំងចំនួន២០៕

No photo description available.
No photo description available.

Share.