ក្រោយរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៤ ចំនួន៤នាក់ បានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពេទ្យ គង់ រិទ្ធី II ស្ថិតនៅភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប អាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទមន្ទីរពេទ្យមួយនេះបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ២០២១នេះ។

Share.