រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចដាក់ចេញវិធាការដ្ឋបាលរយៈពេល៧ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ ដើម្បី ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងក្រុងនេះ។

May be an image of text
May be an image of text
No photo description available.
Share.