រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិត្រពាំងទន្លាប់និងមួយផ្នែកនៃភូមិព្រៃស្រឡែង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបសេដ្ឋ ដែលជាតំបន់មានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺការបិទខ្ទប់នេះមានរយៈពេល២សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ដល់ថ្ងៃទី ១៧ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

Share.