ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួនរៀងរាល់ ៤ឆ្នាំម្តងនៅលើប្រទេសដែលទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ជាក់ស្តែងឆ្នាំនេះប្រទេសកាតាបានសិទ្ធជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០២២ នេះតែម្តង។

Share.

Leave A Reply