ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ឬស្គាល់ជាទូទៅថា FATF បានបង្ហាញព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅលើគេហទំព័រ (Website) របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាថាកម្ពុជាលែងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រផេះទៀតហើយ។

បើតាម FATF កម្ពុជា ត្រូវបានសម្ដេចដកចេញពីបញ្ជីប្រផេះ ជាមួយនឹងប្រទេសម៉ារ៉ុក ខណៈអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និង នីហ្សេរីយ៉ា ត្រូវបានប្រកាសថារអិលចូលក្នុងបញ្ជីប្រផេះហើយ។

សូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលទេនោះ FATF នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការនៅយប់នេះ ម៉ោងនៅកម្ពុជា ដើម្បីប្រកាសអំពីការសម្រេចរបស់ខ្លួន៕

Share.

Leave A Reply