គិតត្រឹមពាក់កណ្តាល ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ មានប្រទេសចំនួន៥ ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រួម​ប្រកួត​លើ​ប្រភេទ​កីឡាគុនល្បុក្កតោ ជាមួយម្ចាស់ក្បាច់គុនកម្ពុជា នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ នាខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

Share.

Leave A Reply