ក្រុមភ្នំពេញហ្គាឡាក់ស៊ី បាន​យក​ឈ្នះក្រុមអយក ខេត្តកំពង់ចាម ប្រកួត​ជើង​ទី១ វគ្គ៨ក្រុមចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលានេះ នៅទីលានវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ចាម នៃ​ពាន​រង្វាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន (Hun Sen Cup) លើកទី១៧ ថ្នាក់ខេត្ក ឆ្នាំ​២០២៣-២០២៤ ។

​មួយ​គ្រាប់​របស់​ក្រុមភ្នំពេញហ្គាឡាក់ស៊ី រក​បាន​នៅ​តង់​ទី១ ដោយ​កីឡាករពាក់អាវលេខ១០ វ៉ាត ម៉ាត់សាត នៅ​នាទីទី ៣៥។ ប្រកួត​ជើង​ទី២ រវាង​ក្រុម​ទាំង​២ នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​ទីលាន​វិទ្យាល័យ​ច្បាអំពៅ។​

រំលឹក​ថា ការប្រកួតវគ្គ ៨ក្រុមចុងក្រោយ នឹងប្រកួតចំនួនពីរជើង ដោយ​ការ​ប្រកួត​ជើង​ទី១ នឹង​ប្រកួត​នៅថ្ងៃ​ទី២៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ចិការ ឆ្នាំ២០២៣ ខណៈជើងទី២ នឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ចិការ ឆ្នាំ២០២៣។

កម្មវិធីប្រកួតវគ្គ វគ្គ៨ក្រុមចុង​ក្រោយ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ពានរង្វាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន (Hun Sen Cup) លើកទី១៧ ថ្នាក់ខេត្ក ឆ្នាំ​២០២៣-២០២៤ មាន ២០ក្រុមចូលរួមប្រកួតតំណាងរាជធានីខេត្ត បែងចែកជា៤ពូល ក្នុង​១ពូល​មាន ៥ក្រុម​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ប្រកួតនៅថ្ងៃទី២៨​ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣ គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២៣៕

Share.