ពានរង្វាន់លីគទី២កម្ពុជា Cambodian League 2 បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី៩ ហើយ ដោយនៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី U18 ប៉ះ អង្គរស៊ីធី ខណៈអាយ អេស អាយ ប៉ះ សមាគមកីឡាបាល់តាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ រសៀលនេះ ។

កម្មវិធីប្រកួត

លទ្ធផលការប្រកួតថ្ងៃទី៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

Share.