ពានរង្វាន់លីគទី២កម្ពុជា Cambodian League 2 រដូវកាលឆ្នាំ២០២៣-២៤ បានបញ្ជប់កាប្រកួតសប្តាហ៍ទី៩ ហើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅក្នុងនោះឃើញថា អ្នកគាំទ្រទៅទស្សនាផ្ទាល់ កើនដល់ ២១៧២៣នាក់។

ខាងក្រោមនេះជាចំនួនអ្នកគាំទ្រ តាមកីដ្ឋាននីមួយៗ៖

ទី១. កីឡដ្ឋានឡាហ្វ មានចំនួន ៧៤៤៤នាក់

ទី២. ទីលានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា មានចំនួន ៣៦៤៨នាក់

ទី៣. កីឡដ្ឋាន អេ អាយ អេ ខេអឹមអេចផាក មានចំនួន ២៤៣១នាក់

ទី៤. កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប មានចំនួន ២៦១០នាក់ (សៀមរាប អេហ្វស៊ី)

ទី៥. កីឡដ្ឋានព្រីនស៍ មានចំនួន១២៣៦នាក់

ទី៦. ទីលានសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី មានចំនួន ១២១២នាក់

ទី៧. កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប មានចំនួន ៧៥៤នាក់ (អង្គរស៊ីធី)

ទី៨. កីឡដ្ឋានស្តាតចាស់ មានចំនួន ២៨៨នាក់ទី៨.

លទ្ធផលការប្រកួតសប្តាហ៍ទី៩

តារាងចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមសប្តាហ៍ទី៩

សូមជម្រាប់ថា ការប្រកួតពានរង្វាន់លីកទី២កម្ពុជា Cambodian League 2 រដូវកាលឆ្នាំ២០២៣-២៤ មាន៨ក្រុមចូលរួម ប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុ ក្រុមដែលមានពិន្ទុខ្ពស់នឹងក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្រចាំរដូវកាល៕

Share.