ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​លីគកំពូលកម្ពុជា បាន​បិទបញ្ចប់​ការ​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃទី១២ ឧសភា ស្របពេល​ព្រះខ័ន​រាជស្វាយរៀង គឺជា​ម្ចាស់ជើឯក ភ្នំពេញក្រោន ជើងឯករង និងវិសាខា ទទួលបាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣ សម្រាប់​រដូវកាល ២០២៣-២៤។

លោក ឃិន ឧសីហា នៅកណ្ដាល

ឆ្លងកាត់​ការប្រកួត​ចំនួន ១៤០លើក ពេញ​មួយ​រដូវ​កាល​នៅ​លីគកំពូលកម្ពុជា ដោយ​ដឹក​នាំ​ការប្រកួត​ដោយ​លោកអាជ្ញាកណ្ដាចំនួន ១១រូប ចាយ​កាត​សរុប​ចំនួន ៤៦៤សន្លឹក និងកាត​ក្រហមចំនួន ១៦សន្លឹក។

ទិន្នន័យរបស់លោកអាជ្ញាកណ្ដាលទាំង ១១រូបដែលដឹកនាំការប្រកួត នៅ CPL៖

លោក ឃិន ឧសីហា ដឹកនាំការប្រកួតបាន ២០លើក កាតសរុប ៨៥សន្លឹក កាតក្រហម ២សន្លឹក
លោក ឃួន វីរ: ដឹកនាំការប្រកួតបាន ២៣លើក កាតសរុប ៧៧សន្លឹក កាតក្រហម ១សន្លឹក
លោក អ៊ីវ ទីណា ដឹកនាំការប្រកួតបាន ២០លើក កាតសរុប ៧៣សន្លឹក កាតក្រហម ១សន្លឹក
លោក ជួប វិសាល ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១៨លើក កាតសរុប ៦៤សន្លឹក កាតក្រហម ៣សន្លឹក
លោក ជី សាមឌី ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១៨លើក កាតសរុប ៥៧សន្លឹក កាតក្រហម ៣សន្លឹក
លោក ហោ ប៊ុនថង ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១៥លើក កាតសរុប ៤៤សន្លឹក កាតក្រហម ២សន្លឹក
លោក ថន ថាវ័ន្ត ដឹកនាំការប្រកួតបាន ៧លើក កាតសរុប ២៤សន្លឹក កាតក្រហម ១សន្លឹក
លោក ជួន ងួនហុង ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១៤លើក កាតសរុប ២៤សន្លឹក កាតក្រហម ១សន្លឹក
លោក លឹម ប៊ុនធឿន ដឹកនាំការប្រកួតបាន ៣លើក កាតសរុប ៨សន្លឹក កាតក្រហម គ្មាន
លោក ភាវ ភា ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១លើក កាតសរុប ៧សន្លឹក កាតក្រហម ២សន្លឹក
លោក ពឹង សុខជាតិ ដឹកនាំការប្រកួតបាន ១លើក កាតសរុប ១សន្លឹក កាតក្រហម គ្មាន៕

តារាងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ក្រោយ​បញ្ចប់​​លីគកំពូលរដូវ​កាល​នេះ៖

Share.