កីឡាករ Ryohei Yoshihama (សញ្ជាតិជប៉ុន) ពាក់អាវលេខ ៤១ របស់ បឹងកេត ជាប់​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​កីឡាករ​ដែល​បញ្ជូន​បាល់ (Assist) ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ នៅលីគកំពូល កម្ពុជា Cambodian Premier League បញ្ចប់រដូវកាល ២០២៣-២៤ ។


ក្នុង​នោះ​មាន​កីឡាករ ៤នាក់​ដែល​បញ្ជូន​បាល់ (Assist) ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​បាន​ច្រើន​រួម​មាន៖​

  • កីឡាករ Ryohei Yoshihama សញ្ជាតិជប៉ុន របស់ បឹងកេត បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ១៤គ្រាប់
  • កីឡាករ Thiha Zaw សញ្ជាតិ​មីយ៉ាន់​ម៉ា របស់​ព្រៃវែង បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ១១គ្រាប់
  • កីឡាករ ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៩គ្រាប់
  • កីឡាករ Nick Taylor របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៩គ្រាប់
  • កីឡាករ Yudia Ogawa របស់ភ្នំពេញក្រោន បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៩គ្រាប់
  • កីឡាករ ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៨គ្រាប់
  • កីឡាករ ផាច សុជាវីឡា របស់ភ្នំពេញក្រោន បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៨គ្រាប់
  • កីឡាករ ស៊ិន កក្កដា របស់​វិសាខា បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៨គ្រាប់
  • កីឡាករ Bounkong Bounphachan របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៨គ្រាប់
  • កីឡាករ Marcus Warren Haber របស់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បញ្ជូន​បាល់ឲ្យ​មិត្តរួម​ក្រុម​ស៊ុតបញ្ចូល​ទីបាន ៨គ្រាប់៕
Share.