ពានរង្វាន់​កីឡា​បាល់ទាត់«​មិត្តភាព​យុវជន​អន្តរ​ក្រសួង-​ស្ថាប័ន» ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា (ស.ស.យ.ក) ក្នុង​ស្មារតី​លេង​កីឡា​ដើម្បី​សុខភាព មិត្តភាព​ ពង្រឹង​និង​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការ​រវាង​យុវជន​នៅ​តាម​ក្រសួង និងស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ទាំង​អស់​ បាន​ប្រកាស​ចុះ​ឈ្មោះ​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ដាក់​ពាក្យ​ប្រកួត​ប្រជែង​ហើយ។

Share.

Leave A Reply