ពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League 2022 បានបញ្ចប់វគ្គវិលជុំសន្សំពិន្ទុទាំង៣ជុំហើយថ្មីៗនេះ ខណៈមានក្រុមចំនួន៤ឡើងទៅជុំបន្តដណ្តើមជើងឯក ហើយក្រុមចំនួន៤ផ្សេងទៀតអស់សិទ្ធិប្រកួតហើយ។

Share.

Leave A Reply