រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានជូនដំណឹងអំពី រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចំនួន ០២នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះ។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីនេះរួមមាន៖ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ រស់នៅស្រុកចំការលើ និងស្ត្រីអាយុ ៣៩ឆ្នាំ រស់នៅស្រុកបាធាយ ក្នុងថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

Share.