អភិបាលខេត្តព្រៃវែង ឯកឧត្តមជា សុមេធីបានប្រកាសជាសាធារណៈថា ពលរដ្ឋអាច ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទឹកដីខេត្តព្រៃវែងបានធម្មតា ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអាចធ្វើដំណើរឆ្លងការរាជធានី ខេត្តបានចាប់ពីថ្ងៃនេះ តទៅ។

យ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តថា ចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីខេត្ត     ផ្សេងៗចូលមកក្នុងខេត្តព្រៃវែងដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងៃនិងត្រូវពិនិត្យសំណាក៕

Share.