អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចាត់ក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តតំបន់បិទខ្ទប់និងតំបន់ក្រហម ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវិដ១៩ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

Share.