រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះបានសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការ ភូមិ នៅតាមបណ្តាស្រុកមួយចំនួនឡើងវិញហើយ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថា ទីតាំងដែលត្រូវបាន បើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនោះរួមមាន៖

-ភូមិកំផ្លាក់ ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ

-ភូមិថ្មី ខ ឃុំរកាគយ ស្រុកកងមាស

-ភូមិទ្រា ឃុំស្វាយពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ

-មណ្ឌលសុខភាពសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ

-ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ។

Share.