ខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ថិតក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្តដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង ចុងក្រោយនេះ។

យោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថា មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៣៥នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ៕

Share.