រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា ខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២១នាក់ ក្នុងនោះស្រី០៩ នាក់ ជនជាតិខ្មែរ ២០នាក់ និងស្រ្តីជនជាតិចិនចំនួន០១នាក់។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

Share.