រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជូនដំណឹងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ក្នុងនោះករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៦ករណី ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីនេះ មាននៅស្រុកឧដុង្គ០៦នាក់ ស្រុកភ្នំស្រួច ម្នាក់និងនៅស្រុកសំរោងទង ម្នាក់៕

Share.