រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះបានជូនដំណឹងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៣នាក់បន្ថែមទៀត។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង២៣នាក់នោះ ភាគច្រើនរស់នៅស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទន្ទឹមនឹងការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី២៣នាក់នេះ នៅកំពង់ស្ពឺក៏មានមនុស្ស០៩នាក់បានសះជាឡើងវិញពីជំងឺកូវីដ១៩ ផងដែរ៕

May be an image of text
May be an image of text
Share.