យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៣០នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងខេត្តតាកែវ។

យោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំងនោះមានជិតពាក់កណ្តាលជាកម្មករនៅរោងចក្រ សាន់បូ ក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសនិងបន្ទាប់មកទៀតជាអាជីវករនៅផ្សារយាយត្រប់ក្នុងស្រុកសំរោង។

Share.