យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៨៨៦នាក់បានបន្តសះជាឡើងវិញ ខណៈដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៣៦០នាក់ បន្ថែមទៀត គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះដែរ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២២,៥៤៤នាក់ ខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣,០០៦នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៥៤នាក់៕

May be an image of text
Share.