ជាទូទៅចាស់ៗតែងប្រដៅកុំឱ្យខ្ជិល។ ផ្ទុយទៅវិញលោកបណ្ឌិត ស៊ុ ឈុំឡុង បែរជាលេីកឡេីងថា មនុស្សដែលប្រសើរ គួររៀនត្រាប់ការខ្ជិលទាំង៤។ តេីខ្ជិលទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ?

សូមចុចត្រង់នេះ៖ ​៤​និយមន័យ​ ​នៃ​ពាក្យ​ការ​អប់រំ​!​

១.ខ្ជិល ខិតខំនាំរឿងឈ្លោះជាមួយអ្នកដទៃ!
២.ខ្ជិល កុំគិតនាំរឿងប្រកែប្រកាន់ច្រើនពេក គឺរៀនអធ្យាស្រ័យខ្លះទៅ!
៣.ខ្ជិល កុំខំប្រឹងតាមដាន និងធ្វើចេះរឿងគេច្រើនហួលហេតុ គឺគួរខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាធ្យាយសិក្សារៀនសូត្របង្កើននូវចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិញ!
៤.ខ្ជិល គិតរឿងឥតប្រយោជន៍ រឿងនាំក្តៅក្រហាយ រឿងមនុស្សនិយាយមិនពិត(កុហក)!

បណ្ឌិត ស៊ុំ ឈុំឡុង

Share.