ខេត្តតាកែវនៅតែជាចំណុចក្តៅនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅឡើយដោយអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទៅលើមនុស្សចំនួន៥១នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃ ទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

យោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង៥១នាក់នោះ ភាគច្រើនជាកម្មកររោងចក្រសាន់បូដែលមានរហូតដល់ ៤៧នាក់៕

Share.