អ្នកជំងឺកូវីដ១៩យ៉ាងហោចណាស់៣១២នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ក្រោយពីពួកគេបានសះជាឡើងវិញ ។

ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩បានឲ្យដឹងថា អ្នកជំងឺទាំង៣១២នាក់នេះត្រូវ  ធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ដើម្បីតាមដានសុខភាព៕

Share.