ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តចុះយកសំណាកពលរដ្ឋ៦៣១នាក់ក្នុងបុរី New Home ទួលពង្រ ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់មានហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ១៩ខ្ពស់។

ជាលទ្ធផល ក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩ចំនួន១៧នាក់បន្ថែមទៀត៕

ប្រភព៖ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩

Share.