រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានជូនដំណឹងអំពីការរកឃើញកម្មករវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៦នាក់ថ្មី បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

អ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីទាំងនោះ ជាកម្មករ បុគ្គលិកខ្មែរ និងបរទេស បម្រើការងារនៅរោងចក្រ ហឹរ៉ាយហ្សិន អៅដរ (ខេមបូឌា) និងរោងចក្រ តឹកហ្វុក (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិផ្សារត្រាច និងភូមិលង្វែក ឃុំលង្វែក ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៕

Share.