លោក​អាចារ្យ​ ប៉ុន​ ស៊ីនួន​ តែងតែ​មាន​ជា​គំនិត​ល្អៗ​ មក​ចែក​រំលែក​ដើម្បី​គតិ​ទុក​សម្រាប់​អប់រំ​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ​។ យ៉ាង​ណា​មិញ​ថ្ងៃ​នេះ​ត្រយង​សូម​លើក​យក​សំដី​៥​យ៉ាង​ ដែល​អ្នក​គួរ​សិក្សា​ ដើម្បី​និយាយ​ចេញ​ទៅ​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ស្ដាប់​។​

​ចង់​ដឹង​ថា​សម្ដី​ទាំង​៥​ យ៉ាង​ដែល​និយាយ​ទៅ​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ស្ដាប់​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ ​មាន​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖​ ​​​​

​ទី​១​.​​ និយាយ​ស្គាល់​កាល​វេលា​!​

​ទី​២​.​ ​ ​និយាយ​តែ​ពាក្យ​ពិត​!​

​ទី​៣​.​​ ​និយាយ​ពាក្យ​ពិរោះ​!​

​ទី​៤​.​ ​និយាយ​ពាក្យ​មាន​ប្រយោជន៍​!​

​ទី​៥​. ​​និយាយ​ដោយ​ចិត្ត​មាន​មេត្តា​ករុណា​!​

​ពិត​ដូច​ជា​ពាក្យ​ចាស់​តែង​ក្រើន​រំលឹក​ជា​រឿយៗ​ថា​ ​ មុន​នឹង​និយាយ​ត្រូវ​រិះគិត​ ​ គិត​សិន​សឹម​គូរ​ មុន​និយាយ​ត្រូវ​គ្រលាស់​អណ្ដាត​ឱ្យ​ជុំ ​…​។​

លោក​អាចារ្យ​ ​ ប៉ុន ​ ​ស៊ីនួន

Telegram-Troryorng
Share.