រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១១៣នាក់បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញនៅថ្ងៃទី២៧ខែឧសភាពនេះ។

អ្នកជំងឺដែលបានសះជាទាំងនោះរួមមាននៅ៖

​ -មណ្ឌលព្យាបាល​ Crystal 07 ចំនួន​ 48នាក់​ (ស្រី​ 21នាក់)​

-មណ្ឌលព្យាបាល​ Grand Diamond ចំនួន​ 10នាក់​ (ស្រី​ 5នាក់)

– មណ្ឌលព្យាបាល​ តាឡា្លក់​ 8ចំនួន​ នាក់​ (ស្រី​ 3នាក់)​

​ – មណ្ឌលព្យាបាល​ តាំងប៊ុនហេង​ ចំនួន​ 21នាក់​(​ស្រី​ 7នាក់)​

​ – មណ្ឌលព្យាបាល​ Grand Resort ចំនួន​ 2នាក់​ (ស្រី​ 1នាក់) ជនជាតិខ្មែរ​ទាំងអស់​ ។

​ – សាកលវិទ្យាល័យ​មានជ័យ​​ចំនួន​ 4នាក់​ (ស្រី​ 2នាក់)​ ជនជាតិខ្មែរ​ទាំងអស់​ ។

​ – មណ្ឌលព្យាបាល​ Parama ចំនួន​ 16នាក់​ (ស្រី​ 4នាក់)​

– មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកប៉ោយប៉ែតចំនួន​ ចំនួន​ 1នាក់​ (ស្រី​ 0នាក់)​ ជនជាតិខ្មែរ​ទាំងអស់​ ។

​ – មណ្ឌលព្យាបាល​ Memory ចំនួន​ 3នាក់​ (ស្រី​ 1នាក់)​ -ជនជាតិខ្មែរ​ 2នាក ​ -ជនជាតិឥណ្ឌូនេសុី​ 1នាក់​ ។

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
Share.