សួនសត្វឯកជនមួយក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសត្វក្រពើមួយក្បាលបានបាត់ចេញពីសួនសត្វរបស់ខ្លួន។

ម្ចាស់សួនសត្វ Doc នៅ Harley Davidson ក្នុងតំបន់ Shawano បាននិយាយថាសត្វក្រពើមួយក្បាលឈ្មោះ Rex ត្រូវបានបាត់ខ្លួនពីកន្លែងចិញ្ចឹមរបស់គាត់កាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

លោក Steve “Doc” Hopkins ដែលជាម្ចាស់សួនសត្វបាននិយាយថា Rex បានរស់នៅក្នុងសួននេះអស់រយៈពេល៣៥ឆ្នាំហើយហើយជាធម្មតាវាមិនងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណជនឡើយ។

លោក Hopkins បានប្រាប់ WLUK-TV ថាគាត់ (Rex) មិនដែលប្រមាញ់អាហារផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេ។គាត់មិនដែលធ្វើដូច្នោះទេ

ម្ចាស់សួនសត្វបាននិយាយនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកថា Rex“ មានជំងឺរលាកសន្លាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្គាមរបស់គាត់ដែលធ្វើឱ្យពិបាកបើកមាត់ជាងមួយអ៊ីញ

រីចគឺជាសត្វក្រពើ១ក្នុងចំណោមសត្វក្រពើបួនដែលរស់នៅក្នុងសួនសត្វ។លោក Hopkins បាននិយាយថាសត្វចិញ្ចឹមក្នុងសួននេះភាគច្រើនគឺត្រូវបានម្ចាស់បានយកមកឲ្យសួនថែរក្សាខណៈពួកគេមិនអាចមើលថែបាន៕ 

ប្រភព៖ UPI

Share.