រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧៤នាក់ បន្ថែមតៀតក្រោយពីទទួលបានតួលេខពីក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំងនោះមានភាគច្រើនជាកម្មករ កម្មការិនីនៅរោងចក្រ អេអេនជេ(A&J) ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាយសេង១ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាវិតដែលមានរហូតដល់៥៨នាក់៕

Share.