គណៈកម្មាធិការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជាតិ​កម្ពុជា (CNCC) ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ប្រកាស​ពី​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​ធំ គឺ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សម្ភារៈកីឡា​ក្នុង​ស្រុក​ឈ្មោះ​ថា Forward Sportswear នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​មួយ​ឈ្មោះ​ថា​ពានរង្វាន់លីគខាប់ ២០២១ (League Cup 2021)។

យ៉ាងណាក្តី CNCC ​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ច្បាស់ការ​ណាមួយ​នោះ​ទេ ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ League Cup 2021 ថា​នឹង​រៀបចំ​នៅ​ពេល​ណា និង​មាន​ក្រុម​ប៉ុន្មាន​ដើម្បី​ចូលរួម​ប្រកួត៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖កីឡាករ សា ទី ចុះ​កុងត្រា​ជា​ទូត​សុច្ឆន្ទៈ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សម្ភារៈ​កីឡា Forward Sportswear

Telegram-Troryorng
Share.