បើ​សិន​ជា​​ប្រិយមិត្ត​អ្នក​អាន​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ដឹង​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​អាន​សៀវភៅ​ទេ​នោះ​ ​សារព័ត៌មាន​ត្រយង​ញូវស៍​​​សូម​បង្ហាញ​ជូន​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំង​១០​យ៉ាង​ នៃ​ការ​អាន​សៀវភៅ​ដែល​បាន​​រៀបរៀង​ដោយ​ព្រះភិក្ខុ​ ឈាង ផល្លី​ ជា​អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​សិក្ខាសាលា​ អប់រំ​ សីលធម៌​៣​ខេត្ត​ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

១-បង្កើតពុទ្ធិ/ ចំណេះដឹង!

២-បង្កើន វាក្យ សព្ទឬពាក្យថ្មីៗ!

៣-បន្ថយ ភាពតានតឹង!

៤-បន្ថយ ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត!

៥-បង្កើន អភិវឌ្ឍការចងចាំ និងការផ្តោតអារម្មណ៍!

៦-ពង្រឹង សមត្ថភាពសរសេរ!

៧-បង្កើត គុណភាពការស្រមើស្រមៃ!

៨-បង្កើត ភាពក្លាហាន!

៩-បង្កើត ភាពស្រស់ស្រាយក្នុងជីវិត ប្រចាំថ្ងៃ!

១០-បង្តើត ភាពស្រស់ស្រាយក្នុងជីវភាពការងារ!

ព្រះភិក្ខុ ឈាង ផល្លី
អនុប្រធានក្រុមការងារសិក្ខាសាលា អប់រំ សីលធម៌៣ខេត្ត

Telegram-Troryorng

Share.