រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះថា​ មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៨៩នាក់ទៀតបានបន្តសះជានៅថ្ងៃនេះ ខណៈបានប្រកាសរកឃើញមនុស្សចំនួន ៣០នាក់បន្ថែមទៀត ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង៣០នាក់នេះ មានឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈនិងពលករទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ៕

Share.