កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុករលាប្អៀរ និងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់លែង បានសហការជាមួយ កម្លាំងសុីម៉ាក CMAC បានចុះយកគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានចំនួន៦គ្រាប់ កាលថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុចំណោមគ្រាប់មីនទាំង៦គ្រាប់នោះ មាននៅ៖

  • ស្រុកកំពង់លែង ចំនួន០២ គ្រាប់មាន គ្រាប់១០៥ម.ម ចំនួន០១គគ្រាប់ និងគ្រាប់ pomz ចំនួន០១គ្រាប់ ។
  • ស្រុករលាប្អៀរ ចំនួន០៤ គ្រាប់មាន គ្រាប់៦០ម.ម ចំនួន០៣គ្រាប់ និងគ្រាប់M៣៨១ ចំនួន០១គ្រាប់ ៕

ប្រភព៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Share.