ព័ត៌មាន សង្គម

អ្នកចូលទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បើសង្ស័យថា មានកូវីដ១៩នឹងត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សនិងធ្វើ ចត្តឡីស័ករហូតដល់ដឹងលទ្ធផល

អាជ្ញាធរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់

ព័ត៌មាន កម្សាន្ត

ព័ត៌មាន កីឡា

Troryorng TV