Browsing: AI

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល AI បានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងពិភពលោក គឺ AI មានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបកប្រែច្រើនភាសានោះ ឥឡូវនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា និងមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែ

Read More