Browsing: MV

ជាទូទៅ​គេ​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​មកុដ​បុរាណ​ខ្មែរ​ដូចជា​មកុដ​នាង កន្ទុយ​ហង្ស ស្រោមដាវ កំពូល​បី ទសមុខ និង​មកុដ​កំពូល​អង្គរ ជាដើម។ ដោយឡែក​ម៉ូដ​មកុដ «ហនុមាន»នេះ ហាក់ដូច​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ក្នុងការ​សម្ដែង​ណាមួយ​ពីមុនមក​ទេ តើ​មកុដ​នេះ​មាន​ប្រភព​មកពីណា?

Read More