លទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ បុរស-នារី នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅឆ្នេរជំទាវម៉ៅ ខេត្តព្រះសីហនុ លទ្ធផល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

លទ្ធផលបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ បុរស ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ៖

លទ្ធផលបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ នារី ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ៖

Share.