ចុះអ្នកវិញ?

មន្ត្រីមួយចំនួនគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគុណសម្បត្តិនៃឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីរាជការ ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី…

គួររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកទៅតាមគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាជាងដាក់បន្ទុកលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបន្តបន្ទោសមេឃ

បច្ចុប្បន្ន​ទីផ្សារ​កាច់គុនប្រដាល់គុនខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិច​ខ្ពស់​ហើយ​ ដោយ​អ្នក​ប្រដាល់​ល្បីៗឈ្មោះ​មួយ​ចំនួន​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ដល់​ម៉ឺន​ដុលារ​រាល់​ពេល​ឡើង​សង្វៀន​ម្ដងៗ…

ឱកាសមាសម្រាប់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងការទទួល បានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃ